Ordförande

Stefan Willmarsson

Överläkare
Centralsjukhuset Karlstad

ordf@svenskendoskopiskola.se

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av 4 personer som är anställda på 20 % för att arbeta med uppbyggandet av systemet.

Thomas de Lange

Docent, överläkare
Sahlgrenska universitetssjukhuset – Mölndal

thomas@svenskendoskopiskola.se

Nils Nyhlin

Docent, överläkare
Universitetssjukhuset Örebro

nils@svenskendoskopiskola.se

Ingrid Karström

Endoskoperande sjuksköterska
Centralsjukhuset Kristanstad

ingrid@svenskendoskopiskola.se

Ulrika Tullberg

Endoskoperande sjuksköterska
Danderyds sjukhus

ulrika@svenskendoskopiskola.se

Internationell rådgivare

Shuichi Miyamoto

Gastroenterolog

Hokkaido University Hospital Sapporo

Upskill

Jörgen Torp

Överläkare sektionschef Gastrosektionen
Centralsjukhuset Kristianstad

Instruktör vid Svensk Endoskopiskola sedan 2023

Morteza Shafazand

Överläkare, Medicinsk gastroenterolog och heltidsskopist
Nordiskt Endoskopicentrum

Instruktör vid Svensk Endoskopiskola sedan uppstarten 2019

Lotta Langer

Endoskoperande sjuksköterska
Centralsjukhuset Karlstad

Instruktör vid Svensk Endoskopiskola sedan uppstarten 2019

Iréne Stenfors

Bitr. överläkare, Specialist i gastroenterologi och hepatologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Instruktör vid Svensk Endoskopiskola sedan uppstarten 2019

Peter Thelin-Schmidt

Överläkare, specialist i gastroenterologi
Akademiska Sjukhuset

Instruktör vid Svensk Endoskopiskola sedan uppstarten 2019

Polypkurs

Nils Nyhlin

Docent, överläkare
Universitetssjukhuset Örebro

nils@svenskendoskopiskola.se

Thomas de Lange

Docent, överläkare
Sahlgrenska universitetssjukhuset – Mölndal

thomas@svenskendoskopiskola.se

Rådgivande grupp

En representant från respektive RCC område (6 personer), SYG, Svensk kirurgisk förening, KIRUB samt endoskoperande sjuksköterskor. Vidare ingår registerhållare för SveReKKs, ordförande i endoskopiutskottet SGF samt ordförande utbildningsutskottet SGF.

Representanter RCC

Dimitrios Charisis

Specialistläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

RCC Sydöst

Peter Thelin-Schmidt

Överläkare, specialist i gastroenterologi
Akademiska Sjukhuset

RCC Stockholm-Gotland

Riadh Sadik

Överläkare Gastroenterologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Göteborg

RCC Väst

Jan Erik Karlsson

Endoskoperande sjuksköterska
Norrlands universitetssjukhus

RCC Norr

Birger Pålsson

Docent och överläkare kirurgi
Region Kronoberg

RCC Syd

Sara Lingärde

Överläkare Gastroenterologi
Universitetssjukhuset Örebro

RCC Mellansverige

Övriga representanter

Olga Bednarska

Överläkare Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Linköping

Ordförande endoskopiutskottet

Lotta Langer

Endoskoperande sjuksköterska
Centralsjukhuset Karlstad

Skoperande sjuksköterskor

Vakant

\

KIRUB

Andreas Pischel

Överläkare Gastroenterologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset – Göteborg

Registerhållare SveReKKS

Peter Elbe

Biträdande överläkare kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Svensk Kirurgisk förening

Nikolaos Melas

Biträdande Överläkare Gastroenterologi
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Ordförande SYG

Laila Mikaelsson

Överläkare Gastroenterologi
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Ordf utbildningsutskottet SGF

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.