Svensk Endoskopiskola (SES)

Ett initiativ från RCC Samverkan

Program

Basal koloskopi

Arbete pågår med att utveckla ett utbildningsprogram för basal koloskopi i enlighet med de rekommendationer som anges i dokumentet ”Utbildning i basal koloskopi”.

Utbildningen kommer att bestå av tre delar:

  1. Webbaserad teoretisk del
  2. Simulatorträning
  3. Verksamhets förlagd utbildning

Efter godkännande av samtliga delar sker en teoretisk och praktisk examinering. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024. Anmälan till kursen sker på SGF/SES´s hemsida.

Läs mer om Basal koloskopi

Upskill

Dessa kurser har pågått sedan 2015 under handledning av kollegor från England men sedan hösten 2019 genomförs kurserna i Svensk Endoskopiskolas regi.

Varje kurs har 6 deltagare och sträcker sig över en och halv dag där första dagen, som startar vid lunch, består av teori och övningar kring koloskopiteknik. Under dag två, som är en heldag, får deltagarna utföra vardera två handledda koloskopier där dessa undersökningar är inriktade på förståelse av de svårigheter som kan uppstå vid en koloskopi och hur dessa kan lösas eller förebyggas. Övriga deltagare följer undersökningarna via ljud och bild.

Läs mer om Upskill

Polypkurs

Detta är en ny kurs som SES erbjuder. Det är en teambaserad utbildning där endoskopister och assisterande personal deltar. Ämnen som kommer att avhandlas under kursen är bl.a. polypklassifikationer, diatermi, polypektomiteknik, teamsamarbete etc.

Första kursen genomfördes i maj 2024.

Läs mer om Polypkurs

Kommande kurser

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.