Upskill

Bakgrund & kursupplägg

Dessa kurser har pågått sedan 2015 under handledning av kollegor från England men sedan hösten 2019 genomförs kurserna i Svensk Endoskopiskolas regi.

Varje kurs har 6 deltagare och sträcker sig över en och halv dag där första dagen, som startar vid lunch, består av teori och övningar kring koloskopiteknik. Under dag två, som är en heldag, får deltagarna utföra vardera två handledda koloskopier där dessa undersökningar är inriktade på förståelse av de svårigheter som kan uppstå vid en koloskopi och hur dessa kan lösas eller förebyggas. Övriga deltagare följer undersökningarna via ljud och bild.

Inför kursen är det viktigt att tänka igenom vilka moment under en koloskopi som upplevs som är svåra för att ge möjlighet att träna extra på dessa under kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till såväl erfarna som relativt nyligen utbildade koloskopister som är intresserade av att få en ökad förståelse för koloskopiteknik och genom detta förbättra undersökningens kvalitet samt ge patienterna en bättre upplevelse av undersökningen. Gastroenterologer, kirurger och endoskoperande sjuksköterskor är välkomna att anmäla sig till kursen. För att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll är det önskvärt att deltagaren har utfört åtminstone 100-150 koloskopier.

Praktisk information

Kursavgiften på 5000 kr ex moms täcker måltider samt kursmiddag första dagen. Resa och logi bokas och betalas själv av deltagaren.

Vår ambition är att erbjuda en av de sex kursplatserna per RCC-område. Om fler har anmält sig från samma RCC-område gäller först-till-kvarn-principen.

Du hittar aktuella Upskill-kurser nedan.

Kurser

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.