Polypkurs

Teamkurs för endoskopist och assisterande sköterska med erfarenhet av polypektomi. Det är tänkt att assisterande Sjuksköterska/undersköterska och endoskoperande läkare/sjuksköterska från samma endoskopienhet går kursen samtidigt. Kontakta kursledningen om detta inte är möjligt, för diskussion om andra lösningar.

Antal kursdeltagare är maximalt 18. Kursen är gratis men deltagarna står för resa och boende.

Mer information om polypkursen hittar du här

Denna kurs genomförs på Mölndals sjukhus. Kursen pågår under två dagar, med start på morgonen dag 1 och slutar sen eftermiddag dag 2. En kursmiddag organiseras dag 1.

Om du har några frågor om kursen, kontakta All about meetings registration@allaboutmeetings.se

Datum
2024-10-22 - 2024-10-23
Plats
Göteborg

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.