Basal koloskopi

Arbete pågår med att utveckla ett utbildningsprogram för basal koloskopi i enlighet med de rekommendationer som anges i dokumentet ”Utbildning i basal koloskopi”.

Utbildningen kommer att bestå av tre delar:

  • Webbaserad teoretisk del
  • Simulatorträning
  • Verksamhets förlagd utbildning

Efter godkännande av samtliga delar sker en teoretisk och praktisk examinering. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024. Anmälan till kursen sker på SGF/SES´s hemsida.

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.